Zajistíme opravy vašeho potrubí

Bez potrubí se nikdo z nás již neobejde. V minulosti se splašky nacházely na ulicích, na chodnících. To již dnes naštěstí patří daleké minulosti. Musíme si však být vědomi, že musí být pořád v provozuschopném stavu. Pokud něco nefunguje, volejte nás. Přijedeme a zjistíme na místě samém, co se s ním děje. Pravděpodobně budeme muset začít s čištěním kanalizace.

Moderní kamery

Co se děje uvnitř vašeho potrubí, nám mohou ukázat našekamery. Zavedeme je dovnitř a na obrazovce potom uvidíme, zda uvnitř nejsou trhlinky, které by se mohly zvětšovat a následně způsobit havárii. To by pro nikoho nebylo nic příjemného. Zasáhlo by to nejen vás, ale současně i celé okolí. Proto doporučujeme tomu předcházet. Revize potrubí je někdy vhodné provádět. Většina problémů je způsobena jejím ucpáním. S tím si umíme poradit.